RODINA VŠETKÝCH – výzva na predkladanie návrhov

Hľadáme dobrovoľníkov!

Chceme vytvoriť skvelý tím dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri riadení festivalu. Budú prítomní všade tam, kde bude potrebná pomocná ruka. Svojou neslýchanou veselosťou a energiou sa rýchlo stanú obľúbenými u organizátorov aj účastníkov.

Dobrovoľníctvo

Hľadáme nadšených chlapcov a dievčatá z celej krajiny vo veku nad 15 rokov, ktorí sa neboja práce, majú chuť zapojiť sa do chodu festivalu a chcú sa stať súčasťou skvelého tímu Národného festivalu výtvarného umenia (ONF). Dobrovoľníci dostanú voľnú vstupenku na všetky podujatia festivalu, jednotné tričko, ubytovanie a stravu (podľa denného času) počas služby.

Ďakujeme!