53. CELOŠTÁTNY

ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL,

ŽELIEZOVCE, 12.-16. JÚNA 2019

 

 

PROGRAM ONF 2019

12. JÚNA 2019

STREDA

19:00

Miesto: Bíňa

„Zjednotení v rozmanitosti“ – vystúpenie zahraničných súborov v regióne. 

13. JÚNA

ŠTVRTOK 2019

10:00

Miesto: Salka

„Zjednotení v rozmanitosti” – vystúpenie zahraničných súborov v regióne, výchovný koncert na základnej škole. 

19:00

Miesto: Sikenička

Zjednotení v rozmanitosti – vystúpenie zahraničných súborov v regióne. 

14. JÚNA 2019

PIATOK

11.30

Miesto: Tekovské Lužany

Zjednotení v rozmanitosti – vystúpenie zahraničných súborov na okresnej prehliadke detských folklórnych súborov v Tekovských Lužanoch.

16:00 – 20:00

Miesto: Pri kaštieli

Jarmok ľudových remeselníkov.

18:00 – 18.30

Miesto: Dom Csemadok-u

„Od konopy až po kroje” – vernisáž výstavy, Ľudový dom Duba – Tájház.

18:30 – 19:00

Miesto: Vnútorné nádvorie kaštieľa

Program Svätého lampáša – vernisáž výstavy.

19:00 – 19.30

Miesto: Veľká scéna 

Oficiálne otvorenie 53. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu. Spoločný program Detského speváckeho zboru Franza Schuberta a Komorného zboru Základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach

19:30 – 20.30

Miesto: Veľká scéna

Odkaz piesní – jubilejný program Katalin Szvorák, držiteľky Kossuthovej ceny.

21:00 – 23.00

Miesto: Veľká scéna

Kolotoč – spoločná produkcia Maďarského národného divadla a Maďarského národného tanečného súboru z Budapešti.

23:00 – 3.00

Miesto: Humno postavené za kaštieľom

Tanečný dom v humne.

 

15. JÚNA 2019

SOBOTA

10:00 – 18.00

Miesto: Pri kaštieli

Gastro pochúťky (gastronomické ukážky regionálnych hodnôt)  Obec Farná, Občianske združenie Camend z Kamenína, „Stopách našich predkov“ Občianske združenie zo Sikeničky, Csemadok Hronovce a Obec Bíňa.

10:00 – 24:00

Miesto: Pri kaštieli

Ochutnávka vín, vínna cesta – zabezpečuje Pivnica Palík.

10:00 – 20:00

Miesto: Na pravej strane pred kaštieľom

Jarmok ľudových remeselníkov.

10:00

Miesto: Malá scéna, vnútorné nádvorie kaštieľa

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: Súťaž hlúpych – spracovanie ľudovej rozprávky.

Hrajú: Szilvia Kiss a Tamás Gál.

10:00 – 16:00

Miesto: Pri kaštieli, na strane domu Csemadok

Detský svet – s podporou Triola Gyerekház a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia.

10:00 – 15.30

Miesto: Humno postavené za kaštieľom

„Humno, otvor sa!“ – prezentácia jednotlivcov a skupín.

11:00 – 12.00

Miesto: Humno postavené za kaštieľom

„Hraj píšťalka, hraj!” – prehliadka skupín z materských škôl.

13:00 – 14.00

Miesto: Humno postavené za kaštieľom

„Stretnutie v Tekovských Lužanoch” – prehliadka školských detských folklórnych súborov.

15:00

Miesto: Malá scéna, vnútorné nádvorie kaštieľa

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: Sándor Petőfi: Apostol.

Hrá: Sándor Borbély, divadelný umelec.

15:00 – 16.00

Miesto: Veľká scéna

Zjednotení v rozmanitosti – program zahraničných skupín.

16:00 – 17.00

Miesto: Veľká scéna

„Kde bolo, tam bolo…“ – spoločný program detských folklórnych skupín.

17:30 – 18.30

Miesto: Veľká scéna

„Po päťdesiatich dňoch…“ – spoločný program mládežníckych folklórnych súborov.

19:00 – 20.00

Miesto: Veľká scéna

„Dobrý večer, dobrý večer!”spoločný program dospelých folklórnych skupín.

20:30 – 21.30

Miesto: Veľká scéna

Zlaté brány/ Felvidéki Páva Gála – pamätný program Lajosa Mezeiho s účinkujúcimi z Döntők.

22:00 – 23.00

Miesto: Veľká scéna

77 verbunkov – program Tanečného divadla Ifjú Szivek.

22.30 – 23.30

Miesto: Malá scéna, vnútorné nádvorie kaštieľa

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: György Faludy: Balady Villona.

Hrá: Tamás Gál.

23:00 – 04:00

Tanečný dom v Dome kultúry

Miesto: Dom kultúry

23:00 – 04.00

Miesto: Humno postavené za kaštieľom

Retroparty v Humne.

16. JÚNA 2019

NEDEĽA

10.00 – 18.00

Miesto: Pri kaštieli

Gastro pochúťky (gastronomické ukážky regionálnych hodnôt)  Obec Farná, Občianske združenie Camend z Kamenína, „Stopách našich predkov“ Občianske združenie zo Sikeničky, Csemadok Hronovce a Obec Bíňa.

10.00 – 18.00

Miesto: Pri kaštieli

Ochutnávka vín, vínna cesta – zabezpečuje Pivnica Palík.

10:00 – 18:00

Miesto: Pri kaštieli

Jarmok ľudových remeselníkov.

13:00 – 16:00

Miesto: Pri kaštieli, na strane domu Csemadok

Detský svet  – s podporou Triola Gyerekház a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia.

11:00 – 12:00

Miesto: Reformovaný kresťanský cirkev a Rímsko – katolícky kostol svätého Jakuba.

Svätá omša a bohoslužba s účasťou zahraničných súborov.

14:00 – 15.00

Miesto: Malá scéna, vnútorné nádvorie kaštieľa

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: Tu a teraz skáče opica do vody – improvizačné popoludnie.

Hrajú: Szilvia Kiss, Xénia Molnár a Tamás Gál.

15:00 – 16.30

Miesto: Veľká scéna

„Zjednotení v rozmanitosti – spoločný program zahraničných skupín a rusínskeho folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy.

16:00 – 17.10

Miesto: Veľká scéna

„Razia lesnú cestičku” program tanečného súboru Háromszék z Rumunska.

18:00 – 19.30

Miesto: Veľká scéna

Slávnostný galaprogram 53. Celoštátneho ľudovo – umeleckého festivalu a uctenie pamiatky Gellérta Reichera.

12. JÚNA 2019

STREDA

19:00

MIESTO: BÍŇA

„Zjednotení v rozmanitosti“ – vystúpenie zahraničných súborov v regióne. 

13. JÚNA

ŠTVRTOK 2019

10:00

MIESTO: SALKA

„Zjednotení v rozmanitosti” – vystúpenie zahraničných súborov v regióne, výchovný koncert na základnej škole. 

19:00

MIESTO: SIKENIČKA

Zjednotení v rozmanitosti – vystúpenie zahraničných súborov v regióne. 

11.30

MIESTO: TEKOVSKÉ LUŽANY

Zjednotení v rozmanitosti – vystúpenie zahraničných súborov na okresnej prehliadke detských folklórnych súborov v Tekovských Lužanoch.

16:00 – 20:00

MIESTO: PRI KAŠTIELI

Jarmok ľudových remeselníkov.

18:00 – 18.30

MIESTO: DOM CSEMADOK-U

„Od konopy až po kroje” – vernisáž výstavy, Ľudový dom Duba – Tájház.

18:30 – 19:00

MIESTO: VNÚTORNÉ NÁDVORIE KAŠTIEĽA

Program Svätého lampáša – vernisáž výstavy.

19:00 – 19.30

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA 

Oficiálne otvorenie 53. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu. Spoločný program Detského speváckeho zboru Franza Schuberta a Komorného zboru Základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach

19:30 – 20.30

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

Odkaz piesní – jubilejný program Katalin Szvorák, držiteľky Kossuthovej ceny.

21:00 – 23.00

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

Kolotoč – spoločná produkcia Maďarského národného divadla a Maďarského národného tanečného súboru z Budapešti.

23:00 – 3.00

MIESTO: HUMNO POSTAVENÉ ZA KAŠTIEĽOM

Tanečný dom v humne.

10:00 – 18.00

MIESTO: PRI KAŠTIELI

Gastro pochúťky (gastronomické ukážky regionálnych hodnôt) –  Obec Farná, Občianske združenie Camend z Kamenína, „Stopách našich predkov“ Občianske združenie zo Sikeničky, Csemadok Hronovce a Obec Bíňa.

10:00 – 24:00

MIESTO: PRI KAŠTIELI

Ochutnávka vín, vínna cesta – zabezpečuje Pivnica Palík.

10:00 – 20:00

MIESTO: NA PRAVEJ STRANE PRED KAŠTIEĽOM

Jarmok ľudových remeselníkov.

10:00

MIESTO: MALÁ SCÉNA, VNÚTORNÉ NÁDVORIE KAŠTIEĽA

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: Súťaž hlúpych – spracovanie ľudovej rozprávky.

Hrajú: Szilvia Kiss a Tamás Gál.

10:00 – 16:00

MIESTO: PRI KAŠTIELI, NA STRANE DOMU CSEMADOK

Detský svet – s podporou Triola Gyerekház a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia.

10:00 – 15.30

MIESTO: HUMNO POSTAVENÉ ZA KAŠTIEĽOM

„Humno, otvor sa!“ – prezentácia jednotlivcov a skupín.

11:00 – 12.00

MIESTO: HUMNO POSTAVENÉ ZA KAŠTIEĽOM

„Hraj píšťalka, hraj!” – prehliadka skupín z materských škôl.

13:00 – 14.00

MIESTO: HUMNO POSTAVENÉ ZA KAŠTIEĽOM

„Stretnutie v Tekovských Lužanoch” – prehliadka školských detských folklórnych súborov.

15:00

MIESTO: MALÁ SCÉNA, VNÚTORNÉ NÁDVORIE KAŠTIEĽA

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: Sándor Petőfi: Apostol.

Hrá: Sándor Borbély, divadelný umelec.

15:00 – 16.00

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

Zjednotení v rozmanitosti – program zahraničných skupín.

16:00 – 17.00

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

„Kde bolo, tam bolo…“ – spoločný program detských folklórnych skupín.

17:30 – 18.30

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

„Po päťdesiatich dňoch…“ – spoločný program mládežníckych folklórnych súborov.

19:00 – 20.00

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

„Dobrý večer, dobrý večer!” – spoločný program dospelých folklórnych skupín.

20:30 – 21.30

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

Zlaté brány/ Felvidéki Páva Gála – pamätný program Lajosa Mezeiho s účinkujúcimi z Döntők.

22:00 – 23.00

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

77 verbunkov – program Tanečného divadla Ifjú Szivek.

22.30 – 23.30

MIESTO: MALÁ SCÉNA, VNÚTORNÉ NÁDVORIE KAŠTIEĽA

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: György Faludy: Balady Villona.

Hrá: Tamás Gál.

23:00 – 04:00

TANEČNÝ DOM V DOME KULTÚRY

Miesto: Dom kultúry

23:00 – 04.00

MIESTO: HUMNO POSTAVENÉ ZA KAŠTIEĽOM

Retroparty v Humne.

10.00 – 18.00

MIESTO: PRI KAŠTIELI

Gastro pochúťky (gastronomické ukážky regionálnych hodnôt) –  Obec Farná, Občianske združenie Camend z Kamenína, „Stopách našich predkov“ Občianske združenie zo Sikeničky, Csemadok Hronovce a Obec Bíňa.

10.00 – 18.00

MIESTO: PRI KAŠTIELI

Ochutnávka vín, vínna cesta – zabezpečuje Pivnica Palík.

10:00 – 18:00

MIESTO: PRI KAŠTIELI

Jarmok ľudových remeselníkov.

13:00 – 16:00

MIESTO: PRI KAŠTIELI, NA STRANE DOMU CSEMADOK

Detský svet  – s podporou Triola Gyerekház a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia.

11:00 – 12:00

MIESTO: REFORMOVANÝ KRESŤANSKÝ CIRKEV A RÍMSKO – KATOLÍCKY KOSTOL SVÄTÉHO JAKUBA.

Svätá omša a bohoslužba s účasťou zahraničných súborov.

14:00 – 15.00

MIESTO: MALÁ SCÉNA, VNÚTORNÉ NÁDVORIE KAŠTIEĽA

„Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar.

Názov predstavenia: Tu a teraz skáče opica do vody – improvizačné popoludnie.

Hrajú: Szilvia Kiss, Xénia Molnár a Tamás Gál.

15:00 – 16.30

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

„Zjednotení v rozmanitosti – spoločný program zahraničných skupín a rusínskeho folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy.

16:00 – 17.10

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

„Razia lesnú cestičku” – program tanečného súboru Háromszék z Rumunska.

18:00 – 19.30

MIESTO: VEĽKÁ SCÉNA

Slávnostný galaprogram 53. Celoštátneho ľudovo – umeleckého festivalu a uctenie pamiatky Gellérta Reichera.

Zmena programu vyhradená.

Miesto: Želiezovský Park Franza Schuberta

©2019 ONF  All Rights Reserved  Designed by Roman Cseri & Peter Szusztor